error
Nowe zdjecia w galerii
Jestes tutaj: Strona glówna -> News
Wycieczka do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

W miniony piątek, 13 maja, w odpowiedzi na zaproszenia P. Posła Roberta Telusa wybrani uczniowie z naszej szkoły, pod opieką nauczyciela geografii, uczestniczyli w wyjeździe do Sejmu RP. Pierwszym punktem programu był udział w konferencji poświęconej życiu i działalności jednej z najsłynniejszych polskich mistyczek - Wandzie Malczewskiej. Konferencję otworzył poseł Robert Telus, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie i Akcji Katolickiej. Przywitał zaproszonych gości, w tym także młodzież zgromadzoną w Sali Kolumnowej. Następnie oddał głos panelistom spotkania, którzy kolejno prezentowali swoje odczyty. Byli wśród nich prof. dr hab. Dariusz Kupisz, dr Ewa Czaczkowska, ks. prof. dr hab. Marek Tatar i bp dr hab. Piotr Turzyński. Po konferencji uczniowie, wraz z przewodniczką udali się na zwiedzanie budynku sejmu, w tym także Sali Posiedzeń. W trakcie zwiedzania uczestnicy wycieczki mogli zapoznać się z historią Sejmu RP, zasadami i przebiegiem obrad, oraz szeregiem ciekawostek. Na zakończenie wizyty w Sejmie uczniowie mieli okazję krótko porozmawiać z P. Posłem, zrobić szereg pamiątkowych zdjęć i podziękować za możliwość wizyty i uczestniczenia w konferencji. Kolejnym punktem tego wyjazdu było zwiedzanie Łazienek Królewskich, czyli zespołu pałacowo-ogrodowego w Warszawie założonego w XVIII wieku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pogoda dopisywała, więc przyjemnie było spacerować alejkami tego zespołu, podziwiać jego założenie i obiekty architektoniczne. W drodze powrotnej nie mogło zabraknąć „ żelaznego” punktu każdej wycieczki, czyli wizyty w powszechnie znanej i lubianej wśród uczniów jadłodajni. Po bezpiecznej i szczęśliwej podróży do domów wróciliśmy ok. godz. 18.00.

Data dodania: 2022-05-17
Rodzina - tu wszystko się zaczyna

Data dodania: 2022-05-16
Podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

             

Powiat Opoczyński ogłasza nabór nauczycieli/nauczycielek realizujących kształcenie zawodowe w Technikum imienia majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy

na szkolenia organizowane

w ramach projektu

 

pn. „Podniesienie kompetencji nauczycieli Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy  – szansą na zatrudnienie dla uczniów na rynku pracy”

 

W projekcie może uczestniczyć 3 nauczycieli/nauczycielek realizujących kształcenie zawodowe
z przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy.

 

Nauczyciele/nauczycielki mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • Kurs w zakresie wózków jezdniowych (widłowych) z napędem silnikowym wraz z wymianą butli,
  • Kurs przygotowujący na instruktora -wykładowcę w zakresie prowadzenia szkoleń dla operatorów wózków jezdniowych,
  • Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach doposażenia pracowni szkolnych w zawodzie technik logistyk.

 

Nauczyciel/nauczycielka może zgłaszać się poprzez wypełnienie podpisanego formularza zgłoszeniowego dostępnego w biurze projektu i sekretariacie szkoły.

 

O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje zgodność kształcenia przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy oraz  pisemna informacja Dyrektora Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy o potrzebie podniesienia  kompetencji przez nauczyciela/nauczycielkę zaplanowanym wsparciem.

 

W przypadku większej niż planowano liczby osób chętnych niż planowana w projekcie, pierwszeństwo udziału będzie miał nauczyciel/nauczycielka z najniższymi dochodami netto na osobę w rodzinie za 2021 r. na podstawie oświadczenia nauczyciela/nauczycielki.

 

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć do 13 maja 2022 r. w Biurze Projektu lub Sekretariacie szkoły

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Osi priorytetowej XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe,

Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe


 alt=

Data dodania: 2022-05-06
Kompetencje z grecji

Data dodania: 2022-05-06
Dzień Patrona i Dzień Absolwenta w Zespole Szkół Powiatowych w Drzewicy

                29 kwietnia kolejny raz pożegnaliśmy Abiturientów naszej szkoły. Wśród przybyłych na  uroczystość Dyrektor Szkoły – Marian Pisarski powitał uczniów klasy technikum kończących szkołę wraz z rodzicami, słuchaczy Liceum dla dorosłych, kadrę pedagogiczną, całą społeczność szkolną oraz zaproszonych gości: Panią dr Grażynę Wójcik w imieniu Posła na Sejm RP - Roberta Telusa, Marcina Baranowskiego – Starostę Opoczyńskiego, Adama Płuciennika - księdza proboszcza Parafii Drzewica, Marię Witkowską – Radną powiatu opoczyńskiego, Rafała Kądzielę - Radnego powiatu opoczyńskiego, a jednocześnie Przedstawiciela Firmy Remtrak , Janusza Reszelewskiego – Burmistrza Drzewicy, Agnieszkę Wolską – przewodniczącą Rady Rodziców.

Pan Dyrektor nawiązał w swoim przemówieniu do patrona szkoły, którego z dumą opisał i podzielił się najnowszymi informacjami dotyczącymi miejsca jego pochówku. Po przemówieniu Gospodarza głos zabrała Pani dr Grażyna Wójcik w imieniu Posła na Sejm RP - Roberta Telusa. Przeczytała jego list z gratulacjami i życzeniami dla tegorocznych maturzystów. Starosta opoczyński Marcin Baranowski nawiązał do rocznicy śmierci majora „Hubala”  i obchodów w Anielinie. Przyłączył się również do życzeń pomyślnego zdania egzaminów przez absolwentów. Radna Powiatu, Maria Witkowska jako absolwentka tej szkoły wspominała własny egzamin maturalny w murach naszej placówki. Przedstawiciel Firmy Remtrak – Rafał Kądziela nawiązał do kierunków przyszłości, które zapewnia  ZSP a co się z tym wiąże -  możliwość zdobycia wartościowej pracy. Wszyscy przemawiający z dumą podkreślali wysoką pozycję szkoły oraz perspektywiczną przyszłość, czekającą uczniów kończących tę placówkę.

Następnie odbyła się ceremonia przekazania sztandaru przez klasy maturalne młodszym kolegom, a po niej najprzyjemniejsza część uroczystości - rozdanie nagród, dyplomów i świadectw tegorocznym abiturientom. Nagrodę Starosty odebrał uczeń klasy IV Technikum Informatycznego – Filip Kopczyński – ze średnią ocen 5.16. Nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymali : Wiktor Szczepanik (Średnia 5.06), Gabriela Noga (średnia 5.0), za dobre wyniki w nauce: Jakub Wrzosek, Maciej Grudziecki oraz Paweł Sieradzki, który jednocześnie otrzymał nagrodę specjalną ufundowaną przez Posła Roberta Telusa za najwyższą frekwencję w ciągu 4 lat nauki. Za osiągnięcia sportowe nagrody otrzymali: Wiktor Brzeziński, Rafał Wilk, Aleksandra Kruk i Jakub Gwóźdź. Wręczono również nagrody za zaangażowanie w życie szkoły uczniom: Piotrowi Szpocińskiemu, Kamilowi Jakubczykowi oraz Mateuszowi Kozłowskiemu. Tego dnia edukację pomyślnie ukończyli również słuchacze Liceum Zaocznego dla Dorosłych.

Część artystyczna poświęcona była wspomnieniom Patrona Szkoły. Wyświetlona została prezentacja przybliżająca sylwetkę i przeszłość majora Henryka Dobrzańskiego. Tegoroczni Maturzyści natomiast w zabawny sposób zostali porównani do postaci z popularnej kreskówki – Smerfów. Był to dla nich czas wspomnień i wzruszeń. Montaż słowno-muzyczny wykonały: Gabriela Noga, Małgorzata Wójcik, Natalia Socha oraz Kamil Opala.

Następnie głos zabrała przedstawicielka abiturientów - Aleksandra Kruk, dziękując Dyrekcji za umożliwienie nauki i podjęcie praktyk, gronu pedagogicznemu za przygotowanie do egzaminów zawodowych i maturalnych, młodszym koleżankom za wspólnie spędzone lata.

Urozmaiceniem całych obchodów był przyjazd na koniach 7 pułku ułanów lubelskich pod dowództwem Henryka Szewczyka oraz ułanów ze stowarzyszenia „Hubalczycy 1939 – 1940” pod dowództwem Tomasza Łumińskiego . Niektórzy z nich, aby przybyć do naszej placówki, pokonali konno przeszło 200 km. „Żołnierze Hubala” przy akompaniamencie akordeonu zaśpiewali popularne ułańskie piosenki, które porwały nastawioną entuzjastycznie widownię.

Życzymy naszym absolwentom pomyślnego zdania egzaminów, wyboru właściwej ścieżki życiowej i rozwijania pasji. 

Akademię przygotowali: Edyta Bartos, Anna Pietrasik oraz Andrzej Kwiecień.   – Dziękujemy!

 

Galeria

Data dodania: 2022-05-04